Aktualności28 Grudnia 2020

Ogłoszenie Planu Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Frenzy sp. z o.o. oraz Preemium sp. z o.o.

Zdjęcie posta

Zarząd Spółki Preemium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640813 ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28.12.2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Frenzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Preemium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści: